Nyhed

Juleskabelodder – Regnskab 2020

Holte Håndbold : April 16, 2021 5:33 am : Nyheder

Regnskab for juleskabelodder 2020

Capture

Comments are closed

Rudersdal Cup tilmelding åben

Holte Håndbold : April 11, 2021 1:44 pm : Nyheder

Vi er online www.rudersdalcup.dk – Skynd Jer ind og tilmeld dit  hold. Så er du sikker på en plads.

 

 

Comments are closed

Udsættelse af den ordinære generalforsamling

Holte Håndbold : April 7, 2021 7:40 am : Nyheder

I henhold til vedtægterne for Håndboldafdelingen i Holte Idrætsforening skal der afholdes ordinær Generalforsamling inden udgangen af april måned.

Bestyrelsen har besluttet at udsætte generalforsamlingen indtil videre.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Comments are closed

UDSALG HOS SPORTSWEAR

Holte Håndbold : January 14, 2021 9:32 am : Nyheder

Sportswear har startet udsalget på www.sportswearshop.dk.
Der er lagt mange sko og bold tilbud ind på Holte og Rudersdal Shoppen.

I kan finde stærkt nedsatte:
Løbesko-Håndboldsko- Løbetøj-Fritdssko-Sportstøj-Jakker-Tasker-Børnetøj Osv.

Klik ind på outletten her:
https://sportswearshop.dk/shop/1315-outlet/

Comments are closed

Gode KLUBTILBUD i den søde juletid!

Holte Håndbold : November 18, 2020 12:03 pm : Nyheder

Vores leverandør af klubtøj og tilbehør ønsker alle en glædelig jul med nedenstående tilbud.
Husk, at hurtige bestillinger sikrer, at I modtager varerne, så de kan nå at komme med under juletræet!

holte jul 1

holte jul 2

https://sportswearshop.dk/shop/1253-holte-haandbold/

Comments are closed

VIGTIGT: Covid-19 retningslinjer Holte Hallerne

Holte Håndbold : October 19, 2020 12:01 pm : Nyheder

Kære Holte- og Rudersdal-spillere, modstandere og forældre

Turneringen er allerede startet for vores seniorhold og nu er der ikke længe til, at sæsonen også går i gang for ungdommen. Vi glæder os meget til igen at kunne byde jer velkommen i Holte Hallerne. I denne tid bliver afviklingen af håndbolddagene i hallerne dog anderledes på grund af Covid-19. Nedenstående retningslinjer er primært for Holte hallerne og har I behov for at vide mere om Birkerød Idrætscenters retningslinjer henviser vi til Birkerød HK’s hjemmeside.

Håndsprit:
Der er opstillet standere ved hovedindgangen og indgang til hallerne. Håndsprit skal benyttes, når du går ind og ud af hallen.

Ankomst til hal – gældende for spillere:
Mødetidspunktet i hallen bør tidligst være, når forudgående kamp starter. Udeholdet venter udenfor, til træner/official byder velkommen med retningslinjerne for den pågældende hal. Der sprittes af, når man forlader steder, man har opholdt sig i længere tid med tasker og udstyr.

Omklædning:
Det er IKKE muligt at benytte omklædningsrummene (og således heller ikke bad), så kom omklædt hjemmefra.

Opholdssted/opvarmning inden kamp:
HOLTE HAL 1:
Udeholdet må opholde sig i gangen nede og kan varme op her eller i hallen.
Hjemmeholdet kan opholde sig i glas-møderummet og varmer op i hallen eller gangen oppe

HOLTE HAL 2:
Udeholdet skal gå til venstre, når de kommer ind udefra. Udeholdet har denne del til rådighed og kan varme op på venstre side af hallen. Der vil være ophængt skilte.
Hjemmeholdet skal ved ankomst gå til opvarmningsrummet og varme op her.

Kampafvikling:
Når forrige kamp er slut og holdene fra denne kamp har forladt hallen, skal udeholdet gå ned ad trappen forenden af deres opvarmningsområde for at gå på banen. Man tager alle sine tasker med i hallen, og disse kan stilles ved udskiftningsstolene.
Hjemmeholdet går på banen, når holdene fra den forrige kamp har forladt hallen gennem vægtrummet og ud ved boldvognene

Rengøring efter kampen:
Når kampen er slut, sørger hvert hold for at spritte af på sine udskiftningsstole og sin målramme. Dommerbordet sørger for at spritte af på/ved dommerbordet. Herefter forlader spillere og dommerbord hallen.

Tilskuere:
HOLTE HAL 1: Ingen tilskuere 
Der er ikke mulighed for tilskuere. Chauffører til spillerne på begge hold har dog tilladelse til at være i hallen på modsatte side af dommerbordet.

HOLTE HAL 2: Maks. 50 personer
Der er ca. plads til 50 tilskuere. Hold til højre, når I kommer ind ad indgangen. Vær venlig at overholde afstandskravet ved at sætte jer på sæderne uden afmærkning.

Hvis I er i tvivl om tilskuermuligheder, kontakt træner for hjemmeholdet.

Generelt:
Det forventes, at afmærkninger og afspærringer respekteres. Husk fortsat at holde afstand og spritte af. Bliv hjemme, hvis du har symptomer, venter på svar fra Covid-19 test eller føler dig sløj.
Så længe vi hjælper hinanden med at overholde ovenstående, gør vi alle vores bedste for fortsat at kunne spille håndbold!

Tak for jeres tid og på gensyn i hallerne!

De bedste hilsner,
Holte og Rudersdal Håndbold

Comments are closed

Rudersdal Cup er aflyst

Holte Håndbold : September 6, 2020 1:39 pm : Nyheder

Det er med stor ærgrelse, at vi i dag har taget beslutningen om at aflyse REMA1000 Rudersdal Cup.

Der er i de sidste dage blevet talt meget om øget antal smittede i Danmark, og at dags dato ligger Rudersdal kommune langt over grænsen i forhold til nogle af de kommuner, hvor forsamlingsforbuddet er ændret til max. 50 personer.

Samtidig har Rudersdal kommune i dag sendt skrivelse ud til foreningerne om, at de anbefaler kun at samle max. 50 personer ved arrangementer, herunder sportsstævner.

Endelig har vi haft kontakt med flere klubber, der har været ængstelige ved situationen.

På baggrund af ovenstående, har vi derfor taget beslutning om, at vi ikke kan gennemføre REMA1000 Rudersdal Cup forsvarligt, og derfor må aflyse stævnet!

Vi er meget glade for den store opbakning, der har været fra tilmeldte klubber. Flere har til det sidste har givet udtryk for, at de håbede vi kunne gennemføre stævnet, og så de mange unge håndboldspillere kunne komme ud og spille noget bold.

Også de mange dommere og frivillige, der igen har bakket op om vores stævne, vil vi gerne have lov at takke.

Indbetalt gebyr kommer retur til klubberne, snarest muligt.

Vi håber meget, at alle klubber vil være med til at bakke op om REMA1000 Rudersdal Cup i 2021, hvor vi forventer at være tilbage.

På vejen af

REMA1000 Rudersdal Cup

Brian Steffensen

 

Comments are closed

Indkaldelse til Generalforsamling i Rudegaard Sports Café

Holte Håndbold : August 24, 2020 5:10 am : Nyheder

Generalforsamling i Rudegaard Sports Café
Mandag den 31. august 2020, kl. 19.30
Hermed indkaldes til generalforsamling i Rudegaard Sports Café,
mandag den 31. august 2020, kl. 19.30 i Holtehal 2,
området foran kiosken.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Kassererens beretning

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse

6) Eventuelt

 

Forslag sendes til formanden Beinta Fjeldvig, senest den 29. august. beinta@fjeldvig.dk / mobil 2029 3306
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Comments are closed

Referat fra Generalforsamling 2020

Holte Håndbold : July 27, 2020 5:58 am : Nyheder

Referat fra Generalforsamling onsdag d. 24 juni 2020 kl. 19.30

Følgende er referat fra Håndboldafdelingen i Holte Idrætsforening ordinære
Generalforsamling. Denne var udsat grundet Regeringens forbud mod offentlig forsamling
af mere end 10 personer under Covid-19 pandemi.

I lokale ved Holte-Hal 2 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
Hans Pedersen blev valgt som dirigent og konkluderede at indkaldelsen ikke var
sket i overensstemmelse med vedtægterne, men kunne godtages da det er sket
ved brug af “sund fornuft” under givne omstændigheder og efter Regeringen tillod
offentlige forsamlinger op til 50 personer.

2. Formanden aflægger beretning
Se vedhæftet

3. Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning
Kan rekvireres hos Klaus Lorenzen

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kan rekvireres hos Klaus Lorenzen

5. Kontigent stigning for U15,U17 og U19 spillere i forbindelse med indførelse af
personlig spillertøj. Stigning er 300 DKK for hele året (150 kr pr. halvår) og forudsætter
også godkendelse hos BHK
Forslaget blev vedtaget af forsamlingen, men med bemærkning om at det kan
effektuere ved endelig vedtagelse.
Der var en kortere diskussion om at koblingen mellem spillertøj og forhøjelsen af
kontingent kan give anledning til tvister grundet den forpligtelse forening og
medlem imellem.

6. Behandling af indkomne forslag (skriftligt til medlem af bestyrelsen inden d. 17106-20)
Et forslag vedr. frikontinget for spillende medlemmer af bestyrelsen var modtaget
af formanden d. 19/6-2020. Forslaget blev diskuteret på mødet, men da der var
kommet ind efter deadline kunne der ikke stemmes herom. Bestyrelsen behandler
på næste møde i August 2020.

7. Valg til afdelingsbestyrelse

7.1. Formand Mikkel Bro (ikke på valg)

7.2. Næstformand Peter Olsen (på valg og genopstiller)
blev genvalgt uden modkandidat

7.3. Kasserer Klaus Lorenzen (på valg)
blev valgt uden modkandidat

7.4. Sekretær (ledig og ingen kandidater)

7.5. Ungdomsudvalgsformand Brian Steffensen (på valg)
blev valgt uden modkandidat

7.6. Ungdomsudvalgssekretær Niclas Lindhalt (ikke på valg)

7.7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
• Pernille Christensen (på valg)
blev valgt uden modkandidat
• Laurits Terp Jesen (på valg)
blev valgt uden modkandida
• To(2) suppleanter (ledig og ingen kandidater)
• To(2) revisorer (Ole Schæbel og Svend Jensen)

Genopstillede og genvalgt. Der var samtidigt enighed om at 2 revisorer ikke giver anledning til at have en suppleant
• Revisorsuppleant

8. Eventuelt
Ingen kandidater

Der var ingen emner til diskussion

Mikkel Bro
(referant)

Hans Pedersen
(dirigent)

Comments are closed

Indkaldelse til Generalforsamling den 24/6-2020

Holte Håndbold : June 10, 2020 5:24 am : Nyheder

Indkaldelse til Generalforsamling

 

Hermed indkaldes til den ordinær Generalforsamling for Håndboldafdelingen i Holte Idrætsforening jf. tidl. udsendt skrivelse om udsættelse grundet Covid19 anbefalinger.

 

 

Onsdag d. 24. juni 2020 kl. 19.30

 

Mødelokale i Holte-Hal 2

 

 

Dagsorden :

 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Kontigent stigning for U15,U17 og U19 spillere i forbindelse med indførelse af personlig spillertøj. Stigning er 300 DKK for hele året (150 kr pr. halvår) og forudsætter også godkendelse hos BHK

6. Behandling af indkomne forslag (skriftligt til medlem af bestyrelsen inden d. 17/06-20)

7. Valg til afdelingsbestyrelse

7.1. Formand Mikkel Bro (ikke på valg)

7.2. Næstformand Peter Olsen (på valg)

7.3. Kasserer Klaus Lorenzen (på valg)

7.4. Sekretær (ledig og ingen kandidater)

7.5. Ungdomsudvalgsformand Brian Steffensen (på valg)

7.6. Ungdomsudvalgssekretær Niclas Lindholt (ikke på valg)

7.7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

· Laurits Terp (på valg)

· Pernille Christensen (på valg)

· To(2) suppleanter (ledig og ingen kandidater)

· To(2) revisorer (Ole Schæbel og Svend Jensen)

· Revisorsuppleant (ledig og ingen kandidater)

 

8. Eventuelt.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

 

Bestyrelsen

Comments are closed

Udsættelse af den ordinære generalforsamling

Holte Håndbold : April 14, 2020 5:22 am : Nyheder

I henhold til vedtægterne for Håndboldafdelingen i Holte Idrætsforening skulle der afholdes ordinær Generalforsamling inden udgangen af April måned.

Bestyrelsen har besluttet at følge Regeringens, DIF og DHF anbefalinger og dermed udsætte generalforsamlingen indtil videre.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Comments are closed
« Side 1, 2, 3 ... 7 »