Indkaldelse til Generalforsamling d. 26. april 2022

Indkaldelse til Generalforsamling 

Hermed indkaldes til den ordinær Generalforsamling for Håndboldafdelingen i Holte Idrætsforening.

Tirsdag d. 26. april 2022 kl. 19.30

Mødelokale i Holte-Hal 2

 Dagsorden :

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag (skriftligt til medlem af bestyrelsen inden d. 19/4-22)
 6. Valg til afdelingsbestyrelse

6.1. Formand Mikkel Bro (ikke på valg)

6.2. Næstformand Peter Olsen ( på valg – genopstiller)

6.3. Kasserer Klaus Lorenzen ( på valg – genopstiller)

6.4. Sekretær (ledig og ingen kandidater)

6.5. Ungdomsudvalgsformand Brian Steffensen ( på valg – genopstiller)

6.6. Ungdomsudvalgssekretær Niclas Lindholt (ikke på valg)

6.7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Laurits Terp (på valg-genopstiller)
 • Pernille Christensen (på valg-genopstiller)
 • Nyt menigt medlem Henrik Skouboe opstiller
 • To(2) suppleanter (ledig og ingen kandidater)
 • To(2) revisorer (Ole Schæbel og Svend Jensen)
 • Revisorsuppleant (ledig og ingen kandidater)

7. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.