Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til den ordinær Generalforsamling for Håndboldafdelingen i Holte Idrætsforening

Tirsdag d. 25. april 2023 kl. 19.00

Mødelokale 2 på 1. sal i Holte-Hal 2

Dagsorden :

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 5. Behandling af indkomne forslag (skriftligt til medlem af bestyrelsen inden d. 18/4-23)

a)    Kontingentforhøjelse alle grupper 100 kr pr. halvår

b)    ”Ansætte” administrativ hjælp

 1. Valg til afdelingsbestyrelse

6.1. Formand Mikkel Bro (på valg genopstiller ikke, stiller op som menigt medlem)

6.2. Næstformand Peter Olsen ( ikkepå valg)

6.3. Kasserer Klaus Lorenzen ( ikke på valg)

6.4. Sekretær (ledig og ingen kandidater)

6.5. Ungdomsudvalgsformand Brian Steffensen ( ikke på valg)

6.6. Ungdomsudvalgssekretær Niclas Lindholt ( på valg-genopstiller)

6.7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 • Laurits Terp (ikke på valg)
 • Pernille Christensen (ikke på valg)
 • Henrik Skouboe (på valg – genopstiller)
 • To(2) suppleanter (ledig og ingen kandidater)
 • To(2) revisorer (Ole Schæbel og Svend Jensen-genopstiller begge)
 • Revisorsuppleant (ledig og ingen kandidater)

7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.