Referat fra Generalforsamling 2020

Referat fra Generalforsamling onsdag d. 24 juni 2020 kl. 19.30

Følgende er referat fra Håndboldafdelingen i Holte Idrætsforening ordinære
Generalforsamling. Denne var udsat grundet Regeringens forbud mod offentlig forsamling
af mere end 10 personer under Covid-19 pandemi.

I lokale ved Holte-Hal 2 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
Hans Pedersen blev valgt som dirigent og konkluderede at indkaldelsen ikke var
sket i overensstemmelse med vedtægterne, men kunne godtages da det er sket
ved brug af “sund fornuft” under givne omstændigheder og efter Regeringen tillod
offentlige forsamlinger op til 50 personer.

2. Formanden aflægger beretning
Se vedhæftet

3. Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning
Kan rekvireres hos Klaus Lorenzen

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
Kan rekvireres hos Klaus Lorenzen

5. Kontigent stigning for U15,U17 og U19 spillere i forbindelse med indførelse af
personlig spillertøj. Stigning er 300 DKK for hele året (150 kr pr. halvår) og forudsætter
også godkendelse hos BHK
Forslaget blev vedtaget af forsamlingen, men med bemærkning om at det kan
effektuere ved endelig vedtagelse.
Der var en kortere diskussion om at koblingen mellem spillertøj og forhøjelsen af
kontingent kan give anledning til tvister grundet den forpligtelse forening og
medlem imellem.

6. Behandling af indkomne forslag (skriftligt til medlem af bestyrelsen inden d. 17106-20)
Et forslag vedr. frikontinget for spillende medlemmer af bestyrelsen var modtaget
af formanden d. 19/6-2020. Forslaget blev diskuteret på mødet, men da der var
kommet ind efter deadline kunne der ikke stemmes herom. Bestyrelsen behandler
på næste møde i August 2020.

7. Valg til afdelingsbestyrelse

7.1. Formand Mikkel Bro (ikke på valg)

7.2. Næstformand Peter Olsen (på valg og genopstiller)
blev genvalgt uden modkandidat

7.3. Kasserer Klaus Lorenzen (på valg)
blev valgt uden modkandidat

7.4. Sekretær (ledig og ingen kandidater)

7.5. Ungdomsudvalgsformand Brian Steffensen (på valg)
blev valgt uden modkandidat

7.6. Ungdomsudvalgssekretær Niclas Lindhalt (ikke på valg)

7.7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
• Pernille Christensen (på valg)
blev valgt uden modkandidat
• Laurits Terp Jesen (på valg)
blev valgt uden modkandida
• To(2) suppleanter (ledig og ingen kandidater)
• To(2) revisorer (Ole Schæbel og Svend Jensen)

Genopstillede og genvalgt. Der var samtidigt enighed om at 2 revisorer ikke giver anledning til at have en suppleant
• Revisorsuppleant

8. Eventuelt
Ingen kandidater

Der var ingen emner til diskussion

Mikkel Bro
(referant)

Hans Pedersen
(dirigent)

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.