Indkaldelse til Generalforsamling d. 16. august 2021

Indkaldelse til Generalforsamling

Hermed indkaldes til den ordinær Generalforsamling for Håndboldafdelingen i Holte Idrætsforening jf. tidl. udsendt skrivelse om udsættelse grundet Covid19 anbefalinger.

Mandag d. 16. august 2021 kl. 19.30
Mødelokale i Holte-Hal 1

Dagsorden :

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag (skriftligt til medlem af bestyrelsen inden d. 11/08-21)
6. Valg til afdelingsbestyrelse
6.1. Formand Mikkel Bro (ikke på valg)
6.2. Næstformand Peter Olsen (på valg)
6.3. Kasserer Klaus Lorenzen (på valg)
6.4. Sekretær (ledig og ingen kandidater)
6.5. Ungdomsudvalgsformand Brian Steffensen (på valg)
6.6. Ungdomsudvalgssekretær Niclas Lindholt (ikke på valg)
6.7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
• Laurits Terp (på valg)
• Pernille Christensen (på valg)
• To(2) suppleanter (ledig og ingen kandidater)
• To(2) revisorer (Ole Schæbel og Svend Jensen)
• Revisorsuppleant (ledig og ingen kandidater)
7. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.