Generalforsamling i Rudegaard Sports Café

Torsdag den 23. august 2018, kl. 16.30

Hermed indkaldes til generalforsamling i Rudegaard Sports Café, torsdag den 23. august 2018, kl. 16.30 i Holtehal 2, området foran kiosken.

Dagsorden i henhold til vedtægter:

1) Valg af dirigent

2) Bestyrelsens beretning

3) Kassererens beretning

4) Behandling af indkomne forslag

5) Valg af bestyrelse

6) Eventuelt

Forslag sendes til formanden Claire van Hoolandt, senest den 21. august.

c_vanhoolandt@hotmail.com / mobil 30751456

Venlig hilsen
Bestyrelsen

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.