Generalforsamling 2018 i Mødelokale i Holte Hal 1

Indkaldelse til Generalforsamling

I henhold til vedtægterne for Håndboldafdelingen i Holte Idrætsforening indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 24 april 2018 kl. 19.30

Mødelokale i Holte-Hal 1

Dagsorden :

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Kontigent stigning for U8,U10,U12 spillere (mindre stigning tilpasning til BHK)

6. Behandling af indkomne forslag (senest indleveret til bestyrelsesmedlem d. 23/4-18)

7. Valg til afdelingsbestyrelse
7.1. Formand Mikkel Bro (ikke på valg)
7.2. Næstformand Lars Bock (på valg og genopstiller ikke – ingen ny kandidat)
7.3. Kasserer Henrik Sonne (på valg og foreslås erstatet af Klaus Lorenzen)
7.4. Sekretær (ledig og ingen kandidater)
7.5. Ungdomsudvalgsformand Brian Steffensen (på valg og genopstiller)
7.6. Ungdomsudvalgssekretær Niclas Lindholt (ikke på valg)
7.7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
Klaus Lorenzen (ikke på valg, men opstiller som ny Kasserer)
Peter Olsen (på valg og genopstiller)
To(2) suppleanter (ledig og ingen kandidater)
To(2) revisorer (Ole Schæbel og Svend Jensen)
Revisorsuppleant (ledig og ingen kandidater)

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

 

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.