Generalforsamling 2019 i Mødelokale i Holte Hal 2

Indkaldelse til Generalforsamling

I henhold til vedtægterne for Håndboldafdelingen i Holte Idrætsforening indkaldes hermed til ordinær Generalforsamling

Tirsdag d. 30 april 2019 kl. 19.30
Mødelokale i Holte-Hal 2

Dagsorden :

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Ungdomsudvalgsformanden aflægger beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab
5. Behandling af indkomne forslag (skriftligt til medlem af bestyrelsen inden d. 16/4-19)
6. Valg til afdelingsbestyrelse
6.1. Formand Mikkel Bro (på valg)
6.2. Næstformand Peter Olsen (ikke på valg)
6.3. Kasserer Klaus Lorenzen (ikke på valg)
6.4. Sekretær (ledig og ingen kandidater)
6.5. Ungdomsudvalgsformand Brian Steffensen (ikke på valg)
6.6. Ungdomsudvalgssekretær Niclas Lindholt (på valg og genopstiller)
6.7. Øvrige bestyrelsesmedlemmer
• Laurits Terp (ikke på valg)
• Pernille Christensen (ikke på valg)
• To(2) suppleanter (ledig og ingen kandidater)
• To(2) revisorer (Ole Schæbel og Svend Jensen)
• Revisorsuppleant (ledig og ingen kandidater)
7. Eventuelt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

This entry was posted in Nyheder. Bookmark the permalink.